Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tokaido shinkansen>

Nagoya sta.


< Gifu-Hashima Mikawa-Anjo >

[Station]


Station building


Platform


Station building


Station building


[Transfer train]

*Long distance*
Exp. Shinano (for Nagiso, Matsumoto, Nagano)
Exp. Shirasagi (for Tsuruga, Fukui, Kanazawa)
Exp. Hida (for Gero, Takayama, Toyama)
Exp. Nanki, Rpd. Mie (for Iseshi, Toba, Kumanoshi)
Kintetsu rail Exp. (for Osaka, Iseshi, Toba, Kashikojima)
Meitetsu rail Exp. (for Chubu-Centrair Airport. Inuyama, Toyohashi)

*Regional service*
JR Tokaido line (for Gifu, Okazaki)
JR Kansai line (for Tsu)
JR Chuo line (for Nakatsugawa)
Aonami line (for Kinjo-Futo)
Kintetsu rail (for Tsu)
Meitetsu rail (for Inuyama, Arimatsu, Gifu)
metro Higashiyama line
metro Sakuradori line


[Tourism]


Nagoya-jo castle


Inuyama-jo castle (National treasure; Inuyama sta.)


Arimatsu History street (Arimatsu sta.)


SCMaglev and Railway Park (Kinjo-futo sta.)


Ise jingu shrine (Iseshi sta.)

 • Atsuta jingu shrine

  [Food]


  Hitsumabushi

 • Kishimen noodle
 • Misokatsu
 • Tebasaki
 • Ten-musu
  < Gifu-Hashima Mikawa-Anjo >
  HOME Shinknasen sta.
  _EN TW/HK CN KR TH RU