Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Hokuriku shinkansen>

Nagano station


< Iiyama ueda >

[Station]


Station Building (Zenkoji exit)


Station concourse


Station view


Platform


Station Building (east exit)


[Transfer train]

*Long distance*
Exp. Shinano (for Matsumoto, Nagiso, Nagoya)

*Regional service*
JR Iiyama line (for Iiyama, Togari-Nozawa-onsen, Tokamachi)
JR Shinonoi line (for Shinonoi, Matsumoto)
Shinano rail (for Myoko-kogen, Ueda, Komoro, Karuizawa)
Nagano rail (for Suzaka, Obuse, Yudanaka)


[Tourism]


Zenkoji temple (walk 20min.)


Teramachi town (walk 15min.)


Kitano Bungeiza (walk 15min.)


Saikoji temple (walk 7min.)


Togakushi (Bus 80 min.)


Obuse (Nagano rail Obuse sta.)


Matsushiro History district (Bus 50min.)


[Food]


Shinshu Soba


< Iiyama ueda >
HOME Shinknasen sta.
_EN TW/HK CN KR TH RU