Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Hokuriku shinkansen>

Iiyama station


< Joetsumyoko Nagano >

[Station]


Station Building


Station Concourse


Station Concourse


Station Concourse


Station Concourse


View from Concourse


Platform


[Transfer train]

*Regional service*
Iiyama line (for Nagano, Togari-Nozawa-onsen, Tokamachi)


[Tourism]

 • Shibu-onsen hotspring
 • Nozawa-onsen hotspring
 • Snow monkey

  [Food]

 • ---
  < Joetsumyoko Nagano >
  HOME Shinknasen sta.
  _EN TW/HK CN KR TH RU