Shinkansen infomation for sightseeing
Rolling stocks, Stations, tourism info, Foods ...

Echigo-Yuzawa station

Shinkansen
--Highspeed line--

Joetsu Shinkansen
--Stations--

[Station]


Station Building


Platform


Station concourse


Station Shopping area


Oshimizu tunnel (length 22.2km)


[Transfer train]

*Regional service*
JR Joetsu line (for Minakami, Urasa, Nagaoka)
Hokuetsu rail (for Tokamachi, Matsudai, Naoetsu)


[Tourism]

  • Winter resort

    [Food]

    ---

  • Echigo-Yuzawa
    > Joetsu
    _EN TW/HK CN KR TH RU