Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Joetsu shinkansen>

Echigo-Yuzawa station


< Jomo-Kogen Urasa >

[Station]


Station Building


Platform


Station concourse


Station Shopping area


Oshimizu tunnel (length 22.2km)


[Transfer train]

*Regional service*
JR Joetsu line (for Minakami, Urasa, Nagaoka)
Hokuetsu rail (for Tokamachi, Matsudai, Naoetsu)


[Tourism]

 • Winter resort

  [Food]

  ---
  < Jomo-Kogen Urasa >
  HOME Shinknasen sta.
  _EN TW/HK CN KR TH RU