Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tokaido shinkansen>

Shizuoka sta.


< Kakegawa Shin-Fuji >

[Station]


South exit


North exit


Platform


Concourse


[Transfer train]

*Long distance*
Exp. Fujikawa (for Fujinomiya, Minobu, Kofu)

*Regional service*
JR Tokaido line (for Kanaya, Hamamatsu, Fuji)
Shizuoka rail;Shin-Shizuoka sta. (for Shin-Shimizu)


[Tourism]

 • Mihono matsubara (World heritage)


  Sumpu jo castle@(walk 10 min.)


  Sengen jinja shrine (Bus 10 min.)


  [Food]

 • Green tea
  < Kakegawa Shin-Fuji >
  HOME Shinknasen sta.
  _EN TW/HK CN KR TH RU