Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Akita shinkansen>

Shizukuishi sta.

< Morioka Tazawako >

[Station]


Station Building


Station Building


[Transfer train]

---

[Tourism]

 • Oshuku onsen hotspring
 • Tsunagi onsen hotspring
 • Gembudo cave

  [Food]

  ---
  < Morioka Tazawako >
  HOME Shinknasen sta.
  _EN TW/HK CN KR TH RU