Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tohoku shinkansen>

Shichinohe-Towada station


< Hachinohe Shin-Aomori >

[Station]


Station Building


Platform


Station concourse


Station concourse


[Transfer train]

No train. Bus only.

[Tourism]


Osorezan


Usoriko lake (Osorezan)


[Food]

  • Towada Bara-yaki (Beef Fry)
  • Basashi (Horseflesh's sashimi)
    < Hachinohe Shin-Aomori >
    HOME Shinknasen sta.
    _EN TW/HK CN KR TH RU