Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tokaido shinkansen>

Shinagawa sta.


< Shin-Yokohama Tokyo >

[Station]


Station buildong


Station concourse


[Transfer train]

*Long distance*
Exp. Hitachi, Tokiwa (for Mito, Iwaki)
Exp. Odoriko (for Odawara, Atami, Izukyu-Shimoda)
Exp. N'EX (for Narita-Airport)

*Regional service*
JR Yamanote line (for Ueno, Ikebukuro, Shinjyuku, Shibuya)
JR Joban line (for Ueno, Kashiwa, Tsuchiura)
JR Kehin-Tohoku line (for Ueno, Kamata, Akabane)
JR Tokaido line (for Yokohama, Totsuka, Akabane)
JR Sobu/ Yokosuka Line (for Narita-Airport, Chiba, Kamakura)
Keikyu rail (for Haneda-Airport, Yokohama, Narita-Airport)


[Tourism]

  • Shibuya (Shibuya sta.)

    [Food]

  • ---
    < Shin-Yokohama Tokyo >
    HOME Shinknasen sta.
    _EN TW/HK CN KR TH RU