Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Hokuriku shinkansen>

Sakudaira station


< Ueda Karuizawa >

[Station]


Station Building


Station concourse


Platform


[Transfer train]

*Regional service*
JR Koumi line (for Komoro, Nobeyama, Kobichizawa)


[Tourism]

 • Komoro Kaiko-en (Japanese garden)

  [Food]


  Shinshu Soba


  < Ueda Karuizawa >
  HOME Shinknasen sta.
  _EN TW/HK CN KR TH RU