Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Hokkaido shinkansen>

Okutsugaru-Imabetsu station


< Shin-Aomori Kikonai >

[Station]


Station building


Station concourse


Station concourse


Station view


Station Platform


[Transfer train](from Mar. 2016)

*Regional service*
JR Tsugaru line (for Minmaya, Kanita, Aomori)


[Tourism]


National step way


Seikan tunnel museum (Aomori)


Tappi-misaki cape


Jusan-ko lake


Nanatsutaki fall


[Food]


Corbicula (Jusan-ko lake)


< Shin-Aomori Kikonai >
HOME Shinknasen sta.
_EN TW/HK CN KR TH RU