Shinkansen infomation for sightseeing
Rolling stocks, Stations, tourism info, Foods ...

Odawara station

Shinkansen
--Highspeed line--

Shinkansen
--main Stations--

[Station]


Station buildong


Station buildong


Platform


[Transfer train]

*Long distance*
Exp. Odoriko (for Ito, Izukyu-Shimoda, Yokohama, Tokyo, Shinjyuku)
Exp. Hakone, Sagami (for Hakone-Yumoto, Shinjuku)

*Regional service*
JR Tokaido line (for Yokohama, Hiratsuka, Atami)
JR Ito line & Izukyu (for Ito, Izukyu-Shimoda)
Odakyu rail (for Matsuda, Machida)
Izu-Hakone rail (for Daiyuzan)
Hakone-Tozan rail (for Hakone-Yumoto, Goura)


[Tourism]

Owakudani

  • Hakone onsen Hotspa
  • Odawara-jo castle

    [Food]

  • ---

  • Odawara
    > Tokaido
    _EN TW/HK CN KR TH RU