Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tohoku shinkansen>

Iwate-Numakunai station


< Morioka Ninohe >

[Station]


Station Building


Station Building


Platform


Station concourse


Station concourse


[Transfer train]

*Regional service*
IGR rail (for Morioka, Ninohe)


[Tourism]

 • Hachimantai Resort
 • Appi Kogen Resort

  [Food]

 • Blueberry
  < Morioka Ninohe >
  HOME Shinknasen sta.
  _EN TW/HK CN KR TH RU