station (Shinkansen tourism information)

Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Hokkaido shinkansen>

Kikonai station


< Oku-tsugaru Shin-Hakodate >

[Station]


Station Building


Station Building


Platform


Station concourse


Station concourse


Ocean view from platform


Station concourse


[Transfer train](from Mar. 2016)

*Regional service*
South Hokkaido Isaribi rail (for Goryokaku, Hakodate)


[Tourism]


Esashi, Kamomejima island


Seikan tunnel museum (Bus 60 min.)


Matsumaejo castle (Bus 100 min.)


[Food]


Matsumae Sanshok-don (Tsuna bowl)


< Oku-tsugaru Shin-Hakodate >
HOME Shinknasen sta.
_EN TW/HK CN KR TH RU