Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Hokuriku shinkansen>

Karuizawa station


< Sakudaira Annakaharuna >

[Station]


Station Building


Platform


Station concourse


[Transfer train]

*Regional service*
Shinano rail (for Ueda, Komoro, Nagano)


[Tourism]


Former station buildiing (1 min.)


[Food]

---
< Sakudaira Annakaharuna >
HOME Shinknasen sta.
_EN TW/HK CN KR TH RU