Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tokaido shinkansen>

Hamamatsu sta.


< Toyohashi Kakegawa >

[Station]


North exit


South exit


Station concourse


Platform


[Transfer train]

*Regional service*
JR Tokaido line (for Toyohashi, Araimachi, Kakegawa)
Enshu rail (for Nishi-Kashima)


[Tourism]

 • Hamamatsu jo castle
 • Nakatajima Sakyu sand dunes
 • Hamanako lake

  [Food]

 • Unagi
  < Toyohashi Kakegawa >
  HOME Shinknasen sta.
  _EN TW/HK CN KR TH RU