Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tokaido shinkansen>

Atami sta.


< misima Odawar >

[Station]


Station building


Platform


[Transfer train]

*Long distance*
Exp. Odoriko (for Ito, Izukyu-Shimoda, Yokohama, Tokyo, Shinjyuku)

*Regional service*
JR Tokaido line (for Numazu, Odawara)
JR Ito line & Izukyu (for Ito, Izukyu-Shimoda)


[Tourism]

  • Atami onsen hotspa

    [Food]

  • ---
    < misima Odawar >
    HOME Shinknasen sta.
    _EN TW/HK CN KR TH RU